Y SUUNTOCZ.czY POLARCZ.czY kupHodinky.czY TIMEX.czY GARMINY stopwatch.czH H.S.H Sport s.r.oW H.S.H e-shop
qr Společenské-hry.czd Drevene-sachy.cz♣ Pokerstore.czL Orienteering.czC RECTAL SPORTident.czL VJsport.czY Kahuna.czH.S.H. ComputerX Všechny e-shopy
DOPORUČUJEME

V prodejně na Smíchově vám pomůžeme s výběrem...

AKCE A SKLADEM

suunto
suunto
suunto

 autorizovaný obchod

autorizovaný servis

prodejny a eshop

 

doporučujeme

SS050407000_R
Suunto Suunto 9 Baro Graphite
15 270,-Kč  12 280,- Kčpolaroh1
Polar Polar OH1
2 390,- Kč7680-2
Zeppelin 100 Jahre 7680-2
9 590,-Kč  7 680,- Kč


Nakládání s osobními údaji a duševní vlastnictví

Prohlášení o ochraně a nakládání s osobními údaji

Informační povinnost, tj. uskutečnění práva být informován

H.S.H Sport s.r.o. se sídlem Za Ženskými domovy 3/124, Praha 5, IČO: 61853062, DIČ: CZ61853062, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíl C, vložka 31232 u rejstříkového soudu v Praze.

1. Správce osobních údajů

Dále bychom Vás rádi informovali, že podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (dále jen "GDPR") Vás informujeme, že od 25. května 2018 je Správcem osobních údajů, které jste poskytli, společnost H.S.H Sport s.r.o. se sídlem Za Ženskými domovy 3/124, Praha 5, IČO: 61853062, DIČ: CZ61853062, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíl C, vložka 31232 u rejstříkového soudu v Praze dále jen „společnost HSH"

Společnost H.S.H Sport s.r.o. je registrovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00032371.

2. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou nebo mohou být zpracovány k těmto účelům:

a) v případě závazné smlouvy budou osobní údaje zpracovány za účelem realizace ustanovení obsažených ve Smlouvě. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b), tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou osoba, které se údaje týkají, nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy,

b) osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací, včetně marketingových, ve vztahu k produktům a službám elektronickou cestou a/nebo telefonicky. Právním základem pro zpracování údajů pro marketingové účely je čl. 6, odst. 1 písm. a), tj. osoby, které se údaje týkají a čl. 6 odst. 1 písm. f), tj. oprávněný zájem

c) Správce v důsledku závazné strany ke smlouvě,

d) osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací včetně marketingových elektronickou cestou a/nebo telefonicky ve vztahu k produktům a službám obchodních partnerů, kteří spolupracují s společností HSH. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 písm. a), tj. osoby, které se údaje týkají,

e) osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací včetně marketingových elektronickou cestou a/nebo telefonicky ve vztahu k produktům a službám subjektů, společností, které patří ke skupině společnosti HSH. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 písm. a), tj. osoby, které se údaje týkají,

f) osobní údaje mohou být předávány jiným příjemcům, třetím stranám na základě právní podmínky podle čl. 6, odst.1, písm. a), tedy souhlas osoby, které se údaje týkají,

3. Další osoby přicházející do styku s osobními údaji

Jelikož společnost HSH může zpracovávat osobní údaje svých Uživatelů pro účely uvedené v bodě 2 výše, informujeme, že osobní údaje mohou být zveřejněny, zpřístupněny příjemcům nebo třetím osobám, kterými mohou být:

a) obchodní partneři, kteří spolupracují se společností HSH

b) třetí strany, které spolupracují se společností HSH

c) subjekty, které patří do skupiny společnosti HSH

d) subjekty, které společnost HSH pověřuje zpracování osobních údajů na základě a podle smlouvy o pověření a v souladu s požadavky čl. 28 GDPR (zpracovatelé, kteří na žádost společnosti HSH zpracovávají osobní údaje).

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Oznamujeme, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k realizaci cílů uvedených v bodě 2 výše:

a) v rozsahu realizace ustanovení obsažených ve smlouvě – po dobu nezbytnou k realizaci ustanovení smlouvy a po tomto období na základě současně závazných právních předpisů,

b) osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací, včetně marketingových, ve vztahu ke zboží, výrobkům a službám společnosti HSH elektronickou cestou a/nebo telefonicky
– na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu nebo dokud nebude podána námitka,

c) osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací včetně marketingových elektronickou cestou a/nebo telefonicky ve vztahu k výrobkům a službám obchodních partnerů, kteří spolupracují se společností HSH.
- na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu nebo podání námitky,

d) osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací včetně marketingových elektronickou cestou a/nebo telefonicky ve vztahu k výrobkům a službám subjektů, společností, které patří ke skupině společnosti HSH
– na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu nebo podání námitky,

e) osobní údaje mohou být předávány jiným příjemcům, třetím stranám na základě právní podmínky podle čl. 6, odst. 1 písm. a), tj. souhlas osoby, které se údaje týkají
– dokud není souhlas se sdílením osobních údajů odvolán.

5. V souladu s GDPR Vás informujeme o právu na:

Žádat od společnosti HSH přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování nebo právo podat námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos dat.

6. V souladu s GDPR Vás informujeme, že v případě zpracování osobních údajů na základě vyjádřeného souhlasu mohou být všechny souhlasy se zpracováním vyjádřené v bodě 2 výše zrušeny kdykoli, bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho zrušením.

7. Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost týkající se zpracování údajů dozorčímu orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů (zkráceně ÚOOÚ)

8. Oznamuje se, že v souvislosti s realizací cílů stanovených v bodě 2 může být poskytnutí osobních údajů:

a) smluvní, tedy v případě smlouvy je poskytnutí osobních údajů podmínkou smluvního vztahu, kdy neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek, že nebude možné uzavřít smlouvu a tím také nebude možné využívat služby a produkty, které patří společnosti HSH

b) dobrovolné, ale poskytnutí údajů je nezbytné k dosažení cílů souvisejících s přenosem obchodních informací, včetně marketingu, ve vztahu k produktům a službám nebo obchodních partnerů spolupracujících s společností HSH, subjekty/společnosti, které patří do skupiny společnosti HSH elektronickou cestou a/nebo telefonicky.

Jak nás můžete kontaktovat s dotazy či požadavky?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů, zejména pak práva zajištěná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi práva patří např. přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování.
Žádosti či požadavky lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby. Vaše požadavky či dotazy nám prosím zasílejte na následující kontakty:

H.S.H Sport s.r.o. se sídlem Za Ženskými domovy 3/124, Praha 5, 150 00

e-mail: sportzhshsport.cz

Projevení a odebrání Souhlasu s Prohlášením

Zákazník může v kterémkoli okamižiku projevit či odejmout souhlas s prohlášením o ochraně a nakládání s osobními údaji.

Souhlas zákazník vyslovuje v rámci registrace a rovněž v rámci první objednávky a to pro e-shop, v němž registraci či objednávku učinil.

Souhlas může zákazník odvolat tehdy, pokud dostal email zaslaný v souladu s tímto souhlasem. V patiče klikne na odhlašovací odkaz a nabídku následně odvolá na příslušné stránce.

Souhlas může tákazník zjistit a změnit na webu (na němž ho dříve povolil, nebo kde nakupoval) prostřednictvím tohoto odkazu. Získání informace o registraci i změnu (povolení či zakázání) následně potvrdí ve svém e-mailu z důvodu ochrany osobních informací, a ochrany před neautorizovanou manipulací a průkaznosti.

Zásady používání souborů cookie

Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny pro Google, resp. Seznam, resp. Facebook, potvrzujete tím váš souhlas i s jejich použitím na těchto webových stránkách. Vlastní soubory cookies nepoužíváme. Informujeme však o používání 

Tato informace je vyžadována aktuálním zněním Zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a obchodními podmínkami firem Seznam a Google.
Zásady uchovávání a použití údajů jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Za účelem poskytování služeb cílených na potřeby zákazníků mohou naše stránky využívat cookie soubory společností Google a Seznam.

Co jsou soubory cookie a k čemu slouží?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Myšlenku cookies navrhl v 90. letech Lou Montulli, tehdy pracující u firmy Netscape Communications. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost z Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry. (zdroj Wikipedia Commons).

Cookies mohou obsahovat například informace o zájmech uživatele a tomu se následně na různých webových stránkách zobrazuje reklama blízká jeho zájmům a naopak omezuje reklama jim vzdálená. Cookie uložené v počítači uživatele mohou obsahovat také informace o předchozí návštěvě webu (například našeho) a potom se může na jiných stránkách, které uživatel navštíví, objevit častěji i naše reklama, než reklama jiná. To se označuje jako remarketing.

Které inzertní funkce Google Analytics jsme implementovali?

Soubory cookie Google Analytics používáme plně v souladu s podmínkami používání společnosti Google.

Používáme zejména inzerci Google a Seznam na webech třetích stran a inzerci vyhledávání podle klíčových slov. Používáme systémy Sklik, Google Adwords a Google Analytics. Nepoužíváme Google AdSense.

K čemu nám Soubory Cookies slouží? 

  • Ke zvyšování pravděpodobnosti, že naše reklama dorazí spíše uživateli internetu, který ji podle svých zájmů využije.
  • K opakovanému zobrazení reklamy uživateli, který skrze reklamní odkaz vstoupil na naše stránky a projevil zájem a ihned je neopustil (remarketing). Vědomi si toho, že přílišné opakované zobrazování reklam může obtěžovat, užíváme tento způsob (remarketing) uvážlivě.
  • K analýze procesů nabídeky a nákupů a při měření výkonnosti reklam a získání podkladů pro to, abychom věděli o jaké naše stráínky aprodukty projevují zákazníci největší zájem (aniž je nutně koupí) a které informaci či části nákupního procesu jsou pro zákazníky nezajímavé či obtížné.
  • Používáme poze soubory Cookie třetích stran (Seznam, Google) a nepoužíváme vlastní soubory cookie.

Konkrétně používáme tyto služby Google

  • remarketing ve službě Google Analytics a Seznam 
  • statistické přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
  • statistické přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,
  • integrované služby, které potřebují Google Analytics ke shromažďování údajů k reklamním účelům, mimo jiné pomocí reklamních cookie a identifikátorů.

Přehled cookies ukládaných v datovém prostoru internetového prohlížeče uživatele

vydavatel cookie použití jak dlouho uchovává data
Google, Adwords optimalizace reklam, tracking remarketing zpravidla 30 dní, výjimečně 90 dní
Google Analytics optimalizace nákupního procesu a měření výkonnosti prodejních kanálů - tracking, remarketing 6 měsíců
Heuréka zatím ne, připavujeme dokud se nesmažou
Seznam - Sklik optimalizace reklam, tracking, remarketing 30 dní
Seznam - Zboží optimalizace nabídky, tracking, remarketing 30 dní
Smartlook optimalizace webu, tracking
používáme v anonymním režimu,
neuchováváme (neznáme) IP adresu uživatele

občas na některých webech
30 dní

 

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Jak společnost Google využívá soubory cookies, shromažďuje a uchovává data - zde

Především: Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google") za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google. 

Nakládání s duševním vlastnictvím – autorská práva

Tato webová prezentace užívá duševní vlastníctví třetích stran, zejména textové a grafické materiály výrobců a dodavatelů produktů, jejichž je H.S.H Sport (zpravidla) autorizovaným obchodním partnerem, nebo odběratelem. Uživatel který by chtěl tyto materiály umístit na své internetové stránky, si musí sám ověřit zda tak vzhledem k autorským právům k těmto dílům smí učinit.

Dále  H.S.H Sport užívá na těchto stránkách fotografie, kresby a koláže, pro které má výhradní právo k užití. Tato díla nejsou od výše uvedených odlišena a jsou chráněna autorským právem (bez souhlasu H.S.H Sport je nelze užít).

H.S.H Sport dává souhlas s užitím vlastních názvů, fotografií a jiných grafických materiálů svým obchodním partnerům, kteří dotčené produkty od H.S.H Sport odebírají a to po dobu, kdy je odebírají.

Je bez předchozího souhlasu zakázáno užívat textů článků a popisů produktů vyjma seznamu parametrů.

H.S.H Sport však povoluje užití autorů recenzí, kteří pracují na objednávku H.S.H Sport, nebo uvedou v recenzi informaci o původu zdroje a v případě internetových prezentací též odkaz.

H.S.H Sport má jako servicepoint Suunto společnstmi Suunto a Amersport výslovně povoleno užívání chráněné značky Suunto v internetových reklamách Google.

Některé další zdroje obrázků (informační povinnost)

H.S.H Sport dále v souladu s autorskými právy používá fotografie z veřejných databází:

www.bixabay.com - Licence Creative Commons CC0 

https://fonts.google.com/ - Fonty poskytované společností Google

Některé obrázky jsou koláží s použitím databáze Flaticon: www.flaticon.com 

Smashicons, Freepik

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY